Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Diskuse na Schneierov? blogu k novému útoku na GSM (A5/1)

23.02.2008
Schneier konstatuje, útoky na A5/1 nejsou nic nového, psalo se o nich již p?ed deseti léty. Tento nový útok si však zaslouží mimo?ádnou pozornost a to hned ze t?í d?vod?:
  • je to útok zcela pasivní
  • celkové náklady na hardware nep?ekro?í 1000 dolar?
  • celkové doba nutná k rozkrytí klí?e není delší než 30 minut
Viz také Wiretapping Made Easy.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2008/02/cryptanalysis_o_1.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Automatizované generování signatur malware
Historie kultury hackingu - starší ->>
Design: Webdesign