Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nedostate?ná IT bezpe?nost umožnila vážnou škodu v Societé Générale

21.02.2008
Série neautorizovaných transakcí (Jerome Kerviel) vedla ke škod? ve výši 7.2 miliardy amerických dolar?. Kerviel p?edtím pracoval v IT odd?lení a m?l hluboké znalosti uplat?ovaných procedur. To mu pomohlo k jejich zneužití.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9063680&source=rss_topic17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Recenze druhého vydání knihy Hacking: The Art of Exploitation
Hacker DVD Jon nabízí aplikace, které umož?ují práci s chrán?nými médii - starší ->>
Design: Webdesign