Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní profesionálové - odstra?te Active X!

06.02.2008
Tento plugin IE p?ináší p?íliš mnoho možných zranitelností (viz nap?. Holes in numerous ActiveX controls). S odstran?ním Active X to není však tak jednoduché. M?žete Active X zakázat úpln?, pak ale p?i brouzdání netem budete poci?ovat problémy. Anebo ho zakázat ve vztahu k n?kterým web?m (v ?lánku se uvádí jako p?íklad Facebook, MySpace a Yahoo), pak ale musíte upravit registry.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9061101&taxonomyId=17&intsrc=kc_top
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?e?íznuté podvodní kabely a zablokovaný p?ístup Iránu k internetu (?)
HW keylogger v akci - video - starší ->>
Design: Webdesign