Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 4/2008

28.01.2008
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na informaci k open source systému pro detekci pr?nik?, na ?lánky k malware na webových stránkách a na doporu?ení pro bezpe?né používání mobilních za?ízení.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-4-2008/
Autor: JP


<<- novější - Random JavaScript Toolkit - byly identifikovány n?které jeho komponenty
N?mecká vláda byla snad p?istižena p?i nákupu malware, který má umož?ovat odposlech volání Skype - starší ->>
Design: Webdesign