Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Za kopírování karet v bankomatu šest let

22.09.2004
36 letý Rumun instaloval do ?te?ky karet bankomatu ?S ve vestibulu metra Dejvická v Praze 6 za?ízení, umož?ující kopírování vsunutých karet. Nad klávesnici umístil minikameru s vysíla?em. Data z kamery (PINy) zachycoval pravd?podobn? komplic ve vestibulu. Usv?d?ily ho pachové stopy na kame?e a ?te?ce a náhodný sv?dek, který si jeho podez?elého chování p?i instalaci všiml a zavolal policii. ?S potvrdila deset takových odhalených za?ízení (nejvíce na ja?e t.r.). Poté na 2/3 z 1080 bankomat? nainstalovala tzv. antiskenovací za?ízení.
Zdroj: z denního tisku
Autor: VK


<<- novější - Entrust a silná autentizace
Design: Webdesign