Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina domácích router? je zranitelná v??i novému typu útoku

15.01.2008
A to bez ohledu na to zda jste zm?nili administrátorské heslo, jaký používate OS ?i prohlíže?. Pokud máte nainstalovánu sou?asnou verzi Adobe Flash, m?žete mít problém.

Viz také Flash attack could take over your router. It could effectively turn a router into a zombie.
Zdroj: http://www.channelregister.co.uk/2008/01/15/home_router_insecurity/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - SANS - seznam aktuálních hrozeb
Deset novoro?ních p?edsevzetí pro podnikové bezpe?nostní manažery - starší ->>
Design: Webdesign