Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Osm novoro?ních p?edsevzetí pro správce sítí

19.12.2007
 1. Implementuj komplexní správu záplat
 2. Provád?j školení zam?stnanc? ve vztahu k jejich bezpe?nostní informovanosti
 3. Používej HIPS (Host-based Intrusion Prevention Systems)
 4. Provád?j testování sítí, opera?ního systému a aplika?ní úrovn?
 5. Využívej filtraci URL
 6. Centralizuj svoji ochranu desktop?
 7. Prosa? robustní systém pro správu politik
 8. Osvoj si ?ešení pro správu únik? (extrusion)
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=5679
Autor: JP


<<- novější - Finjan - místo RBN nyní fungují ?ínští hacke?i
Panda - praktická doporu?ení pro bezpe?né digitální vánoce - starší ->>
Design: Webdesign