Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost a dostupnost - jak docílit rovnováhu?

18.12.2007
Joel Dubin diskutuje nezbytnost dostat do rovnováhy dva svým zp?sobem protich?dné ?initele. Zákazník?m je t?eba u?init dostupnými veškeré jim pot?ebné informace, oproti tomu je t?eba ?adu firemních informací chránit. Ukazuje možné scéná?e.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1286212,00.html?track=NL-431&ad=614736&asrc=EM_NLT_2767625&uid=4169286
Autor: JP


<<- novější - Pracovní skupina P1363 - nový draft - Identity-based Public-key Cryptography Using Pairings
Bezpe?nostní profesionálové v Severní Americe v roce 2007 - starší ->>
Design: Webdesign