Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sedm klí?ových požadavk? pro bezpe?ný vzdálený p?ístup

06.12.2007
 1. Uživatelé mají mít p?ístup k podnikatelským zdroj?n z kteréhokoliv místa a za?ízení
 2. Najd?te ?ešení, které minimalizuje vaše náklady
 3. Najd?te ?ešení, které nabízí vy?erpávající a rozsáhlou analýzu pro kontrolu koncových bod?
 4. Najd?te dodavatele, který m?že poskytnout infrastrukturu s integrovanou aplikací
 5. Najd?te ?ešení, které podporuje podrobné autoriza?ní politiky a skute?nou kontrolu na aplika?ní úrovni
 6. Najd?te ?ešení, které zvládne omezení kontroly p?ístupu v síti
 7. Najd?te stálého dodavatele, který má široký dosah a jasnou vizi
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/2705169/4169286
Autor: JP


<<- novější - Slovensko - Biometrické pasy budú od januára
Návod, jak pad?lat SMS jízdenku snadno a rychle - starší ->>
Design: Webdesign