Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

M?že být váš po?íta? infikovanán rootkitem jednoduše otev?ením souboru Powerpointu?

06.12.2007
?lánek je t?etí ?ást serie nazvané „Jak se vyvíjela bezpe?nostní strategie Microsoftu v posledních deseti letech“.

První ?ást série je na tomto odkazu:
At software giant, pain gives rise to progress

Druhá ?ást pak zde:
Securing Microsoft: Inviting the hackers inside
Zdroj: http://www.news.com/2009-7349_3-6221150.html?part=rss&tag=2038-12_3-0&subj=news
Autor: JP


<<- novější - Model OSI a analýza bezpe?nostních mechanizm?
Sedm v?cí, o kterých byste podle vašeho IT odd?lení nem?li v?bec v?d?t - starší ->>
Design: Webdesign