Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Metody a motivace interních hrozeb a cesty k jejich zmírn?ní

30.11.2007
Materiál, který byl zpracován pod záštitou Verisignu v ?noru 2007, se na webu objevil nyní (listopad 2007). Je to 18 stránková studie, kde auto?i (vychází z existujících statistik) rozebírají podrobn? problematiku interních hrozeb. P?edložené statistiky nap?. ukazují, že relativní ?etnost interních hrozeb (ve vztahu ke všem hrozbám, tj. interním i externím) ve v?tšin? p?ípad? nar?stá.
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/2673316/3863282/1
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšlo rfc.5083 - CMS Authenticated-Enveloped-Data Content Type
Deset rozší?ení Firefoxu, které vám umožní zvýšit jeho bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign