Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled - Identity Theft Survey Report

29.11.2007
Rozsáhlý dokument (106 stran) vychází z rozhovor?, které se konaly v období b?ezen - ?erven 2006. Byl publikován tento m?síc - listopad 2007. Podle záv?r? - ztráty z krádeží ID by m?li mít klesající tendenci.

Komentá? najdete v ?lánku Consumer losses from ID theft falling?.
Zdroj: http://www.ftc.gov/os/2007/11/SynovateFinalReportIDTheft2006.pdf
Autor: JP


<<- novější - Ponemon Institute - náklady na obnovu po úniku dat vzrostly o 30 procent
O ?em antivirové spole?nosti neradi mluví - seznam povolených program? - starší ->>
Design: Webdesign