Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t milión? webovských stránek obsahovalo malware (?íjen 2007)

15.11.2007
Podle zprávy bezpe?nostní firmy Webroot Software. Ve Velké Británii byl nejvíce rozší?en tzv. Comet Cursor, který sleduje chování uživatele online a p?edává tuto informaci t?etí stran?. Jako zvlášt? nebezpe?ná forma malware se ukazoval Trojan-Downloader.Zlob, kritickou hrozbou byly také Trojan.gen a LdPinch Trojan.
Zdroj: http://www.infomaticsonline.co.uk/vnunet/news/2203381/five-million-malware-sites
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - (IN)SECURE Magazine - vyšlo ?íslo 14
P?t nejhorších bezpe?nostních incident? v roce 2007 - starší ->>
Design: Webdesign