Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nalezeno 10 kritických bezpe?nostních chyb v Mozille

16.09.2004
Nedávno doporu?ovaný p?echod od MS k Mozille od n?meckého bezpe?nostního ú?adu BSI z?ejm? po?ítá pouze v?tší a menší riziko - a Mozilla se jeví mén? nebezpe?ná. Záplaty jsou v sou?asné dob? už k dispozici. Viz též zde.
Zdroj: http://www.snpx.com/cgi-bin/news5.cgi?target=www.newsnow.co.uk/cgi/NGoto/70035607?-2622
Autor: VKMicrosoft vydal patch na chybu, která p?i prohlížení obrázk? mohla spustit škodlivý kód - starší ->>
Design: Webdesign