Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Websense - p?ehled stavu bezpe?nosti v roce 2007

06.11.2007
Viz také komentá? k p?ehledu obdobného typu (Austrálie) v ?lánku Users are a bigger headache than hackers: survey.
Zdroj: http://whitepaper.samag.com/cmpsamag/search/viewabstract/90512/index.jsp
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - V?tšina organizací zanedbává školící programy svých zam?stnanc? ve vztahu k bezpe?nosti
Plán obnovy pro Internet - starší ->>
Design: Webdesign