Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jedna t?etina zam?stnanc? porušuje firemní IT politiky (USA)

01.11.2007
Podle p?ehledu, který zpracovala ISACA (Information Systems Audit and Control Association) se jedná dokonce o 35 procent zam?stnanc?. Myslíte, že u nás jsme na tom lépe?
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=5590
Autor: JP


<<- novější - Leopard (nový MAC OS X) a jeho bezpe?nostní vlastnosti
Hrozby prost?ednictvím unesených DNS server? - starší ->>
Design: Webdesign