Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Papírový dokument s hlavi?kou a bezpe?nost

31.10.2007
Pou?ná historie o tom, co n?kde z hlediska politik m?že být dostate?né a t?eba v?tšinou skute?n? sta?í. Nemusí tomu však být vždy.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2007/10/security_by_let.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Spamme?i lákají na striptýz a využívají to pak ke cracknutí systému CAPTCHA
Storm Worm m?že zmást i NAC - starší ->>
Design: Webdesign