Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 cest k ochran? vaší sít? (neomezené hranicemi)

17.10.2007
Deb Shinder:
 1. Silná a vícefaktorová autentizace
 2. Správa ID zahrnující i uživatele mimo organizaci
 3. Bezpe?nostní SW na hostech
 4. Bezpe?nost na aplika?ní úrovni
 5. Prosazení integrity zú?astn?ných systém? politikou
 6. Centralizovaná kontrola p?ístupu k dat?m
 7. Šifrování na úrovni soubor?
 8. Šifrování celých disk?
 9. Šifrování konec-konec
 10. Správa práv
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=244
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Nová verze normy The Standard of Good Practice for Information Security - starší ->>
Design: Webdesign