Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak nakupovat bezpe?nostní produkty

17.10.2007
Mike Rothman doporu?uje strategii, kterou popisuje v osmi bodech:
 • Vytvo? si základ - zákazník musí v?d?t co chce
 • Dej dohromady tým - jsou-li k tomu kapacity
 • Vzd?lej se (m?j pot?ebné informace)
 • Zkontaktuj prodejce
 • Otestuj n?které produkty z p?edb?žného seznamu
 • Zúžení výb?ru
 • Jednání
 • Výb?r
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1276388,00.html?track=NL-422&ad=606033&asrc=EM_NLT_2389981&uid=4690023
Autor: JP


<<- novější - Vít?zí bankovní lupi?i?
Design: Webdesign