Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Soutěž 2007 - nápověda č.4

06.10.2007
Doplňte si ...

Prosím doplňte si v článku Štěpán Schmidt odchází do Vídně, který byl zveřejněn 30.9.2007, následující odstavce:

str.3, úloha II/2
Úloha II/2 (text ze starého foliantu)
Klasická šifra odolná proti frekvenčnímu luštění
Beaufortova periodická šifra, délka klíče 6


str.4, úloha II/3
Jak jsem nakonec zjistil, byla použita homofonní šifra. Na rozdíl od jednoduché substituce, kde každý otevřený znak se převádí pomocí jednoho znaku šifrové abecedy, používají homofonní šifry pro převod některých vybraných znaků (zpravidla těch nejfrekventovanějších) více šifrových znaků. Tím se výrazně ztížilo luštění, které je založeno právě na frekvenční analýze šifrového textu. V tomto případě mi při luštění pomohlo jednak to, že se mi podařilo odhadnout některá slova z otevřeného textu a také to, že ten, kdo sestavoval tabulku pro šifrování, použil homofony jen pro 6 frekventních znaků. Nejdříve jsem si myslel, že to byly pouze samohlásky, ale nakonec jsem zjistil, že to byly 4 samohlásky a dvě frekventní souhlásky. Navíc šifrová abeceda byla sestavena nevhodně, neboť se dalo odhadnout, které znaky rozšiřují šifrovou tabulku jednoduché záměny na homofony.

str.4, úloha II/4
Úloha II/4 (dopis baronu Ignáci von Kochovi)
Klasická šifra odolná proti frekvenčnímu luštění
Vigenére-Beaufortova varianta periodické šifry, délka klíče 7


str.5, úloha II/5
Abych si to ověřil, napsal jsem mu dopis. Samozřejmě zašifrovaný. Použil jsem klasickou periodickou Vigenérovu šifru. Klíč jsem zvolil takový, aby jej mohl příjemce snadno uhodnout. Při jeho volbě jsem však přece jen zaváhal, jeho délka se mi zdála příliš krátká.

Toto malé rozšíření pomůže řešitelům soutěže v luštění : Soutěž 2007


P.Vondruska: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO, Albatros 2006.
Zdroj: http://soutez2007.crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

NIST - draft - Special Publication 800-73-2, Interfaces for Personal Identity Verification - starší ->>
Design: Webdesign