Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

DDM Praha 9 - Prosek hledá vedoucího d?tského kroužku ELEKTRO.

12.09.2004

Labor est etiam ipsa voluptas (Manilius). I práce sama je rozkoší.
Odb?ratel?m NEWS se omlouvám, pokud ?ekají další informaci ze sv?ta informa?ní bezpoe?nosti, ale tentokráte jsem využil náš kanál, abych pomohl prozaické v?ci - najít vedoucího d?tského kroužku.

DDM Praha 9 - Prosek hledá vedoucího d?tského kroužku ELEKTRO.
Požadujeme: - zodpov?dnost, spolehlivost a komunika?ní dovednosti. Nabízíme: - aktivní (n?kdy velmi aktivní :-) odpo?inek, možnost seberealizace.
Kroužek trvá 1,5 hodiny týdn?, je ur?en pro d?ti od 9 do 14 let. Kroužek za?íná v zá?í 2004.

Kontaktní osoba : Filip Reichel
DDM M?šická 720, Praha 9 - Prosek
tel: 286 88 44 56, +420 603 321 694, filip@ddm.zde.cz

Zdroj: http://www.ddm.zde.cz/Docs/hledame.htm
Autor: PV


<<- novější - Zve?ejn?ny výsledky dosud nejrozsáhlejší studie k informa?ní bezpe?nosti
Boti jsou záke?né viry-(ro)boti, nedávno vytvo?ili sí? 10 000 napadených po?íta?? - starší ->>
Design: Webdesign