Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Provádí dodavatel vašeho SW vše, co je nezbytné k zabezpe?ení jeho produkt??

27.09.2007
Marc Maiffret - p?t tip?:
  1. Usnadn?te hacker?m, aby vám mohli ?íci, co oni v?dí
  2. Provád?jte to tak jako firma Sun, bezpe?nostní opravy implementujte sou?asn? ve všech svých produktech
  3. Ujist?te se, že existuje p?ímá cesta, kterou se zákazníci dozví o bezpe?nostních opravách (e-mailem ebo prost?ednictvím samotného produktu)
  4. Odd?lte bezpe?nostní aktualizace od funk?ních aktualizací
  5. Oznamujte bezpe?nostní opravy, jakmile jste identifikovali nový problém
Zdroj: http://www.infoworld.com/article/07/09/26/Five-ways-software-vendors-can-boost-security_1.html?source=rss&url=http://www.infoworld.com/article/07/09/26/Five-ways-software-vendors-can-boost-security_1.html
Autor: JP


<<- novější - Metasploit Wiki
Bezpe?nostní p?ehled - IBM - starší ->>
Design: Webdesign