Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Keyloggery - s jakými se m?žeme setkat a jaká jsou jejich nebezpe?í?

21.09.2007
SW keyloggery m?že pomocí odhalit speciální SW: Avšak n?které HW keyloggery zjistit nemusíme v?bec. Nap?. n?kte?í výrobci prodávají klávesnice s vestav?ným HW keyloggerem, který do své pam?ti zaznamená vše co jste vložili do klávesnice a to i podobu n?kolika rok?. K získání t?chto informací je nutné vložit jistou pseudonáhodnou posloupnost znak?, pak se objeví speciální menu.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=291
Autor: JP


<<- novější - Speciální pdf dokument, pokud ho otev?ete, umožní úto?níkovi kontrolovat váš po?íta?
Bruce Schneier k anonymit? a TORu - starší ->>
Design: Webdesign