Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Cory Doctorow - známý autor se vyjad?uje k otázce digitálních práv

11.09.2007
Cory Doctorow je p?vodem z Kanady, nyní žije v San Franciscu. Pracuje pro spole?nost Electronic Frontier Foundation, píše science fiction, a angažuje se v oblasti digitálních práv. Na uvedené stránce najdete jeho ?lánky k tomuto tématu. Zastává zde jasné stanovisko - nelze najít systém kopírovacích ochran, který by odolal cracker?m.

K ?lánku Doctorowa se vyjád?il také Bruce Schneier, viz jeho blog a p?ipojenou diskusi. ?íká zde: ochrana nemusí být dokonalá, p?esto však n?co dokáže poskytnout - nap?. prost?edky k odchycení kriminálních jednotlivc?.
Zdroj: http://www.guardian.co.uk/technology/series/digitalwrongs
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ophrack, duhové tabulky a crackování hashí
Design: Webdesign