Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

FBI - podniky pot?ebují mít vlastní kontrarozv?dku k obran? p?ed hackery a krádežemi ID

05.09.2007
Samoz?ejm? se to týká p?edevším velkých podnik? a institucí (nap?. banky, jiné finan?ní instituce, organizace pracující s databázemi osobních dat atd.). Ale v ur?ité mí?e by se o potenciálních protiopat?eních (i aktivních) m?lo uvažovat v každé organizaci.
Zdroj: http://www.infoworld.com/article/07/09/04/Enterprises-need-counterintelligence_1.html?source=rss&url=http://www.infoworld.com/article/07/09/04/Enterprises-need-counterintelligence_1.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kapitola knihy Securing VoIP Networks: Threats, Vulnerabilities, and Countermeasures
Mobilní bezpe?nost - odpov?dnosti uživatele a IT - starší ->>
Design: Webdesign