Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 35/2007

03.09.2007
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Ze zajímavých témat tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na ?lánek o systému EyePassword, ?lánek o aktivaci bezpe?nostního pov?domí pracovník? organizace a podrobn?jší popis programu Windows Defender.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-35-2007/
Autor: JP


<<- novější - NMap - technická p?íru?ka
Sedm nejv?tších chyb bezstarostných zam?stnanc? - starší ->>
Design: Webdesign