Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šifrujete data ? T?chto šest v?cí byste m?li znát

22.08.2007
P.R. ?lánek, obsahující stru?ný (a vícemén? populární) rozbor otázek okolo šifrování dat v organizaci. Co by m?lo být spojeno s využíváním vašeho šifrovacího SW:
  • nezávislá certifikace
  • výkon
  • r?zné módy šifrování
  • podpora více platforem
  • správa šifrovacích klí??
  • volba správného dodavatele
Zdroj: http://searchservervirtualization.bitpipe.com/detail/RES/1187654355_192.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Šifrování na notebooku - volba správných strategií
Metasploit - p?íru?ka v podob? Wiki - starší ->>
Design: Webdesign