Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost s využitím open source, ?ást 2 - 10 vynikajících aplikací

22.08.2007
V ?ásti 1 ?lánku - Open Source Security, Part 1: Securing Credibility - byly ukazovány cesty, kterými m?že organizace využívající open source dosáhnout d?v?ryhodnosti. V této druhé ?ásti autor (Jack M. Germain) p?edkládá seznam deseti aplikací, které doporu?ují CSO (bezpe?nostní ?editelé) p?edních organizací:
Zdroj: http://www.linuxinsider.com/rsstory/58906.html
Autor: JP


<<- novější - Metasploit - p?íru?ka v podob? Wiki
Jste p?ipraveni na ransomware? - starší ->>
Design: Webdesign