Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Cryptome a John Young - o muži, který stojí v pozadí jednoho z nejkontroverzn?jších web?

16.08.2007
John Young je 71-letý architekt a jeho stránky mají zajímavé ambice zabývat se d?ním, které obvykle není p?edm?tem ve?ejných diskuzí (mimochodem v d?ívejších letech zde bylo možné nalézt i ?adu informací, které se dotýkali problematik souvisejících s kryptologií a jejími aplikacemi). P?e?t?te si!
Zdroj: http://www.radaronline.com/from-the-magazine/2007/08/cryptome_john_young_radar_anthony_haden_guest_1.php
Autor: JP


<<- novější - K t?em základním prvk?m kontroly p?ístupu
Je reálné o?ekávat od b?žných zam?stanc? aktivní p?ístupy k ochran? dat? - starší ->>
Design: Webdesign