Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co chystají ti, kte?í stojí za ší?ením ?ervu Storm Worm?

09.08.2007
Tenot nebezpe?ný ?erv se dále ší?í a problémy s jeho likvidací nar?stají. Objevují se r?zné hypotézy o cílech jeho tv?rc?. (p?e?tete si také komentá?e za ?lánkem).
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2007/08/07/storm_worm_spike/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Esej Bruce Schneiera na téma - záruky ve sv?t? bezpe?nosti IT
Bezpe?nost koncových bod? po?íta?ové sít? - starší ->>
Design: Webdesign