Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Trojané a phishing - analýza spole?nosti Finjan

01.08.2007
V pr?b?hu ?ervence 2007 identifikoval Finjan 58 pachatel?, kte?í používáním soboru nástroj? MPAck úsp?šn? infikovali p?es 500 000 uživatel?. Pom?r infekce je 16 procent (z celkem 3,1 milionu pokus? (zjišt?no dle objemu provozu na infikovaných stránkách). Kradeny jsou bankovní informace - jako jméno, heslo, ?íslo kreditní karty, ?íslo sociálního pojišt?ní atd. Crimeware úsp?šn? krade informace o bankovních ú?tech (banky z r?zných zemí sv?ta) a nezanechává po sob? stopy.
Zdroj: http://www.creditman.biz/uk/members/news-view.asp?newsviewID=7436
Autor: JP


<<- novější - Zesilte t?emi kroky bezpe?nost Active Directory
Cain & Abel 4.9.6 - starší ->>
Design: Webdesign