Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Certifika?ní autority - zranitelnosti struktury

03.09.2004
I taková d?v?ryhodná instituce jako je certifika?ní autorita m?že být p?edm?tem útoku hacker?. ?lánek analyzuje jejich možnosti. Navržená protiopat?ení spo?ívají v novém pohledu na vytvá?ení strukturovaného systému certifika?ních autorit.
Zdroj: http://www.acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=181
Autor: JP


<<- novější - Nová generace IT hrozeb - malá p?enosná za?ízení.
Staré po?íta?e a bezpe?nost dat - starší ->>
Design: Webdesign