Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

15 nejobvyklejších chyb ve vztahu k bezpe?nosti webu

25.07.2007
 • Není sepsána bezpe?nostní politika vztahující se na web
 • Neda?í se vám tuto bezpe?nostní politiku prosazovat
 • Používáte tutéž politiku ve vztahu ke všem uživatel?m
 • Odd?lení pro IT je jediným odpov?dným ?lánkem za prosazovaná politiky
 • Aktivity na webu nejsou pravideln? monitorovány
 • Neda?í se chránit p?ed škodlivým kódem na brán? webu
 • Okno ochrany nulového dne je otev?eno doko?án
 • Spyware není zabrán?no p?i jeho snahách volat na svou domovskou adresu
 • Zam?stnanci mohou stahovat exe soubory a shareware
 • Není zablokován p?ístup na podez?elé weby
 • Spoléháme pouze na blokaci url
 • Filtrován je pouze p?íchozí provoz
 • Neda?í se chránit se p?ed soubory typu kontejner (soubory uvnit? obsahující další podez?elé soubory)
 • Chybn? v??íme, že daný soubor je ozna?eného typu (falešná p?ípona)
 • P?et?žujeme své administrátory
Zdroj: http://whitepapers.techrepublic.com.com/whitepaper.aspx?docid=303426&promo=118&tag=nl.e118
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Biometrie - obrazce cév
iPhone exploit - popis + video - starší ->>
Design: Webdesign