Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 29/2007

23.07.2007
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na materiál k certifikaci ISMS, ?lánky k základnímu zabezpe?ení Windows XP a dva ?lánky, které zp?ístup?ují širšímu publiku problémy praktické forenzní analýzy.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-29-2007/
Autor: JP


<<- novější - CSS - sedm ?astých chyb
Interview s tv?rcem MPack - starší ->>
Design: Webdesign