Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Správa bezpe?nostních politik pro mobilní za?ízení

16.07.2007
Využívání mobilních za?ízení - dle všeobecné shody produktivita práce vzrostla. Je však úkolem p?íslušného podnikání vyvinout a používat odpovídající bezpe?nostní politiky. Daná studie je ur?itým p?ehledem t?chto otázek.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Mobile_Device_AGreen.pdf
Autor: JP


<<- novější - Open source filtry pro boj se spamem
D?lící ?ára mezi hackováním a reverzním inženýrstvím je velice tenká - starší ->>
Design: Webdesign