Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

TrueCrypt - profesionální šifrování disk? zdarma

16.07.2007
TrueCrypt je open-source nástroj, který umož?uje vytvá?et šifrované diskové oddíly na opera?ních systémech MS Windows a GNU/Linux. Krom? toho, že se jedná o velmi jednoduché a uživatelsky p?íjemné ?ešení, nabízí TrueCrypt také velmi bezpe?né a silné šifrování. Jak p?esne šifruje? Pro? je tak bezpe?ný?

To se dozvíte v podrobném ?lánku na rootu.

Dovoluji si tuto malou reklamu proto, že program TrueCrypt je vyvíjen zcela zdarma a zdarma je možné jej také používat. Nabízí n?co, co si jinak m?žete koupit jen velmi draho – bezpe?í. Je to tedy reklama velmi pot?ebná, zejména pro uživatele.

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/truecrypt-profesionalni-ochrana-dat-zdarma/
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign