Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak zachránit smazaná data

12.07.2007
Nikola ?ech : „I tomu nejvíce opatrnému uživateli se m?že stát, že si omylem smaže n?které d?ležité a nenahraditelné soubory. Pokud však se záchranou neotálí, je zde velká šance, že o svá data nep?ijde.“

Autor p?edkládá recenzi za tímto ú?elem využitelných program?:
Zdroj: http://www.emag.cz/jak-zachranit-smazana-data/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bootovací CD pro bezpe?né online bankovnictví
XSS útoky - vytvá?ení XSS tunelu mezi po?íta?em úto?níka a po?íta?em ob?ti - starší ->>
Design: Webdesign