Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co by m?l každý správce sít? v?d?t o po?íta?ové forenzní analýze

27.06.2007
Cheryl Currid popisuje, jaké by m?ly být p?ipravené politiky a postupy pro situace, kdy bude muset nastoupit forenzní analýza.
 1. M?jte p?ipravený plán aktivit
 2. Udržte scenérii kriminálního ?inu v daném stavu
 3. Fyzicky zajist?te vybavení (notebooky zam?stnanc?,...)
 4. Zajist?te serverové logy
 5. Získejte telefonní logy
 6. Zajist?te záznamy telefonních hovor?
 7. Opatrn? zacházejte s PDA
 8. Zkonfiskujte p?enosná úložná za?ízení
 9. Prov??te logy tiskáren
 10. Ov??te logy karetních klí??
Zdroj: http://www.networkworld.com/research/2007/070206-digital-detective.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Rizika reziduí citlivých dat na úložných mediích
Ultimate Boot CD - poslední záchrana - starší ->>
Design: Webdesign