Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nové výsledky kryptoanalýzy p?ípravy klí?e u RC4

08.06.2007
RC4 State Information at Any Stage Reveals the Secret Key
Goutam Paul, Subhamoy Maitra
V p?ísp?vku jsou uvedeny nové výsledky analýzy fáze p?ípravy klí?e u RC4, tj. p?ípravy (klí?ové) permutace (a zárove? substitu?ní tabulky) z klí?e. Je odvozen vztah mezi bajty klí?ové permutace a bajty klí?e a pravd?podobnost jeho platnosti. Dosud byl znám jen výsledek stanovený statisticky. Na základ? toho je odvozen algoritmus, který ze znalosti klí?ové permutace odvodí N bajt? klí?e (typicky 5 až 16) s konstantní pravd?podobností úsp?chu. Výpo?et vyžaduje pouze odmocninu o?ekávaného po?tu operací O(2^(4N)). To odhaluje vnit?ní slabinu základního principu RC4 , který je použit ve fázi p?ípravy klí?e. Jedná se o velmi významný p?ísp?vek ke kryptoanalýze, a nejen RC4.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2007/208
Autor: VK


Design: Webdesign