Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t d?vod?, pro? se nyní p?ipravit na více mobilních hrozeb

31.05.2007
David Haskin, na základ? rozhovoru s Krisem Lambem, ?editelem týmu Xforce v Internet Security Systems Inc., ve svém ?lánku (po zhodnocení sou?asného stavu) uvádí tyto d?vody:
  1. Nové aplikace a mobilní reklama
  2. Sjednocování opera?ních systém? mobilních za?ízení (Windows Mobile)
  3. Sjednocování HW platforem (Intel Corp.'s X-Scale architektura a použítí souboru instrukcí ARM)
  4. Nár?st jednotného typu komunikací
  5. Lepší životnost baterií
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9022099&source=rss_topic17
Autor: JP


<<- novější - K objasn?ní estonského útoku
Bezpe?nostní slabiny UPnP (Universal Plug In Play) - starší ->>
Design: Webdesign