Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jsou rootkity další velkou hrozbou pro podniky?

02.05.2007
Steve Hultquist - v rozsáhlejším ?lánku rekapituluje nedávnou historii, diskutuje cesty, kterými jsou útoky za pomoci rootkit? provád?ny a dává následující doporu?ení:
  1. Neignorujte tuto hrozbu a nespoléhejte výlu?n? na zavedený antivir nebo bezpe?nostní systém hostitelského po?íta?e.
  2. P?ipravte a implementujte plán analýzy sou?asného stavu všech systém?.
  3. Ustavte aktivní postupy pro provád?ní (rozši?ující se) obrany proti pokus?m o instalaci rootkitu, v?etn? politik a komunikace koncového uživatele.
  4. Vytvo?te plán pro analýzu libovolné infekce, která nastala.
Zdroj: http://www.infoworld.com/article/07/04/30/18FErootkit_1.html
Autor: JP


<<- novější - OpenOffice.org Password Cracker
Spot?ebitelský test (hakin9) - bezpe?nostní skenery - starší ->>
Design: Webdesign