Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptoanalýza SFLASH

21.04.2007
Auto?i v ?lánku publikují uskute?nitelný útok proti podpisovému schématu SFLASH (Patarin, Goubin a Courtois, 2001). Útok je aplikovatelný i na nov?jší verze schématu - verze2, schválená pro NESSIE a týká se i bezpe?n?jší verze 3. Výsledek p?edstavuje totální prolomení normy z NESSIE.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2007/141.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign