Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Public Key Infrastructure: Building Trusted Applications and Web Services - knihu jejímž autorem je John R. Vacca lze doporu?it všem, zájemc?m o problematiku PKI

26.08.2004
Zejména však bude užite?ná bezpe?nostním profesionál?n, ale i manažer?m, zkrátka všem, kdo se ve své praxi setkává s implementaci IT bezpe?nostních mechanizm?, problematikou digitálních certifikát?, bezpe?ností elektronického obchodování. Kniha vyšla v kv?tnu 2004.
Zdroj: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0849308224/qid=1093540614/sr=1-7/ref=sr_1_7/103-0508515-6681421?v=glance&s=books
Autor: JP


<<- novější - FBI zabavuje po?íta?e, software a další vybavení v první velké akci proti P2P sítím
Kritická bezpe?nostní chyba Winampu umož?uje infikovat PC prost?ednictvím grafiky ?i skin? - starší ->>
Design: Webdesign