Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co d?lat, jestliže zjistíte, že byla narušena vaše bezpe?nost?

26.03.2007
Tim Wilson p?edkládá následující body:
  • 1. Dej dohromady tým, jehož cílem je reakce na vzniklý bezpe?nostní incident
  • 2. Vyhodno? po?áte?ní škody a rizika dalších
  • 3. Rozpracuj plán hlášení (komu a co oznámit)
  • 4. Za?ni provád?t nápravná opat?ení.
  • 5. Vše zadokumentuj.
  • 6. Rozpracuj strategii pro zastavení dalšího útoku.
Zdroj: http://www.darkreading.com/document.asp?doc_id=120172&WT.svl=news2_1
Autor: JP


<<- novější - A co d?ti? Je internet jen bezpe?ným místem jejich her?
Správa bezpe?nostních událostí - starší ->>
Design: Webdesign