Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ptejte se Vlastimila Klímy na nové blokové šifry a hašovací funkce...

20.03.2007
Redakce Crypto-Worldu umožnila portálu www.soom.cz publikovat práci V. Klímy, kde autor navrhuje zcela nový prinicp konstrukce blokových šifer a hašovacích funkcí. ?lánek byl sou?asn? otišt?n v b?eznovém e-zinu Crypto-World, dodatky s d?kazy a zdrojovými texty budou publikovány v dubnovém ?ísle.
Portál www.soom.cz po?ádá k tomuto tématu anonymní dotazovou akci. Až do konce b?ezna máte díky tomu možnost položit Vlastimilu Klímovi sv?j dopl?ující dotaz (nemusí to být pouze k novým funkcím definovaným ve výše uvedeném ?lánku ...) a to prost?ednictvím zde zve?ejn?ného webového formulá?e.
Vlastík Klíma k nápadu dodává: Otázky od ?tená??, VŠECHNY, dokonce i ty zcela ZDÁNLIV? nejhloup?jší, jsou pro m? zpest?ením, d?vodem k zamyšlení a motivací. Proto, máte-li jakýkoliv dotaz, komentá? nebo nápad, využijte této možnosti a touto cestou jej V.Klimovi položte.
Zdroj: http://www.soom.cz/index.php?name=articles/show&aid=387
Autor: PV


Design: Webdesign