Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kaspersky kritizuje Windows Vista

17.03.2007
Systém UAC, který ?ídí práva uživatel?, je tak nep?íjemný, že ho uživatelé budou vypínat. Bez n?ho jsou Windows Vista mén? bezpe?né než XP s SP2 - ?íká Kaspersky a p?idává se tak k dalším kritik?m (Symantec, McAfee). Ost?e je kritizován také PatchGuard. Tento má chránit jádro Windows Vista, ale p?edevším znep?íjem?uje práci bezpe?nostním firmám.
Zdroj: http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39286362,00.htm
Autor: JP


<<- novější - Biometrie - co a jak m??íme
Nová verze ?ipu pro Bluetooth má zlepšit bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign