Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost webovských aplikací. Jak interpretovat výsledky hodnocení zranitelností

16.03.2007
Kavin Beaver a Caleb Sima v stru?ném dokumentu p?edkládají p?ehled typ? možných zranitelností, které m?žete zjistit p?i testování zranitelností webovských aplikací. Rozebírají pak jaké záv?ry pro další postupy je t?eba zvažovat.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/texts.php?op=display&id=545
Autor: JP


<<- novější - Bruce Schneier živ? - k bezpe?nosti na internetu
K porovnání bezpe?nosti Windows a Linuxu - starší ->>
Design: Webdesign