Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak brouzdat po netu - anonymn? a beze stop (pokra?ování ?lánku k ochran? historie brouzdání)

14.03.2007
Preston Gralla v poslední dob? k ?asto diskutovanému tématu.
Viz také jeho p?edešlý ?lánek Seven ways to keep your search history private.
V záv?ru ?lánku jsou pak uvedeny další užite?né odkazy.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9012778
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - MS - z dlouhodobého hlediska m?že být pirátství užite?né
DATAKON 2007, oznámeni, výzva k podáni nabídek p?ísp?vk? - starší ->>
Design: Webdesign