Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pro? nejpopulárn?jší antiviry nefungují? (Viry a ?ervi)

26.02.2007
Tomáš P?ibyl:
Používáte n?který ze t?í celosv?tov? nejpopulárn?jších antivirových program?? Pak byste m?li v?d?t, že ty pat?í ve vyhledávání nových škodlivých kód? k nejhorším.
Zdroj: http://www.pcworldsecurity.cz/pcws.nsf/bezpecnost/091A50D79F56E0DAC125728B0037B83F
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 8/2007
Interview s bezpe?nostním šéfem Skype Technologies (Kurt Sauer) - starší ->>
Design: Webdesign