Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Symantec - UAC ve Windows Vista lze oklamat a nelze mu pln? d?v??ovat

22.02.2007
User Account Control (UAC), systém, který m?l napomoci vyšší bezpe?nosti nového opera?ní systému, není dokonalý. Dialog s UAC lze podvrhnout.

Poznámka. Nelze pop?ít, že od objevení se Windows Vista je práv? UAC p?edm?tem velice ?astých kritik.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9011634&taxonomyId=17&intsrc=kc_top
Autor: JP


<<- novější - KPMG - problém s bezpe?nostním pr?nikem
Windows Vista a bezpe?nost - recenze - starší ->>
Design: Webdesign